İdari Süreçlerde Sürekli İyileştirme

     İTÜ Denizcilik Fakültesi eğitimi etkileyen, fiziki altyapı, akademik altyapı, ders programı, sınav ve değerlendirme sistemi, akademik/idari personel temin ve geliştirme sistemi, araştırma ve yayınlar, stratejik planlama, üniversite-sanayi-toplum ilişkileri, vb. gibi alanlarda bir kalite güvencesi sağlamak amacıyla sürekli bir iyileştirme modelini işletmeyi özümsemiş olarak, nitelikli gemiadamı/mühendis yetiştirme konusunda tüm paydaşları ile bunu sürdüren bir eğitim kurumudur.