Staj Değerlendirme Anketi

Staj Değerlendirme Anketi her yıl periyodik olarak analiz edilmektedir.

 Anketin amacı, staj sürecinin değerlendirilerek sonraki dönemlerde yapılacak iyileştirme çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.