Mezuniyet Aşamasındaki Öğrencilere Yönelik Öğrenim Sürecİ Değerlendirme Anketi

Mezuniyet Aşamasındaki Öğrencilere Yönelik Öğrenim Sürecİ Değerlendirme Anketi her yıl periyodik olarak analiz edilmektedir.

Anketin amacı, öğrenim süreciyle ilgili sonraki dönemlere ait iyileştirme planlamaları ile sürekli gelişimin sağlanmasıdır.