İdari Personel Memnuniyet Anketleri

İdari Personel Memnuniyet anketleri her yıl periyodik olarak analiz edilmektedir.

Anketin amacı,  Fakültemiz bölüm/ birimlerinde çalışan idari personelin memnuniyet düzeyini ortaya koymaktır