Ders ve Öğretim Üyesi Özdeğerlendirme Anketleri

     Ders ve Öğretim Üyesi özdeğerlendirme anketleri her eğitim öğretim dönemi (güz/bahar) sonunda periyodik olarak analiz edilmektedir.

      Anketin amacı, öğrencilerin öğrenim sürecinde tamamlamakta olduğu dersler ile ilgili hazırlanan sorulara vermiş oldukları tutarlı cevaplar doğrultusunda yapılan detaylı analizler neticesinde sonraki dönemlere ait iyileştirme planlamaları ile sürekli gelişimin sağlanmasıdır.