Akademik Personel Memnuniyet Anketleri

     Akademik Personel Memnuniyet anketleri her yıl periyodik olarak analiz edilmektedir.

     Anketin amacı, öğretim süreci ve çalışma ortamı ile ilgili hazırlanan sorulara verilen tutarlı cevaplar doğrultusunda yapılan detaylı analizler neticesinde sonraki dönemlere ait iyileştirme planlamaları ile sürekli gelişimin sağlanmasıdır.