E-anket sistemi

     Fakülte web sitesinde bulunan e-anket sistemi ile mezunlara ait bilgi takibi yapılmakta, mezunların geri bildirim değerlendirmeleri ile sektör temsilcilerinin mezunları değerlendirme sonuçları izlenebilmektedir. Mezunların geri bildirim değerlendirmeleri ile sektör temsilcilerinin mezunları değerlendirme sonuçları İTÜDF KYS ne göre üç yılda bir analiz edilmektedir.

 

E-anket sistemine http://www.maritime.itu.edu.tr/kalite_koordinatorlugu/ bağlantısından ulaşılabilir.