Eğitim-Öğretime Yönelik Prosedürler

Eğitim öğretime yönelik prosedürlerin listesi aşağıdaki gibidir.

 

DF.PR.15 Hedef/Çıktı ve Derslerin Değerlendirilmesi Prosedürü

DF.PR.16 Eğitim Programı Geliştirme Prosedürü

DF.PR.17 Uygulamalı Eğitim Prosedürü

DF.PR.18 Öğrenci Başarı Değerlendirme Prosedürü

DF.PR.20 Simülatörler Merkezi Eğitim Prosedürü