Araştırma-Geliştirme Süreçlerinde Sürekli İyileştirme

Fakültemizde Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’nin (IAMU) desteklediği projeler, BAP kapsamında üretilen projeler, İstanbul Kalkınma Ajansı projeleri, Avrupa Birliği projeleri, SANTEZ projeleri, TÜBİTAK projeleri gibi çeşitli kapsamda proje çalışmaları yürütülmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Adı

Proje Türü

Proje Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Toplam Ödenek TL

Development of Standard Accident/Incident Analysis Forms

IAMU Projesi

Yrd. Doç. Dr. Tuba KEÇECİ

2018 Mayıs

2019 Mayıs

20.000$

Safety Enhancements in Transport by Achieving Human Orientated Resilient Shipping Environment

A.B.

Doç.Dr. Özcan ARSLAN

/Müh. Dr. Tuba KEÇECİ-Araştırmacı

01.01.2013

 

01.01.2016

50.000 €

Space-borne observations for detecting and forecasting sea ice cover extremes (SPICES)

HORIZON

2020

Y.Doç.Dr. Burcu ÖZSOY

01.01.2015

 

01.01.2018

217.000 TL

 

Gemi Ana Makine Simülatörü Tasarımı ve Geliştirilmesi”

 

San-Tez

Y.Doç.Dr. İsmail ÇİÇEK

02.06. 2014

31.12. 2016

401.430 TL

“Gemi Operasyonlarında İnsan Güvenilirliği Analiz ve Takip Sistemi Önerisi

(İ-GATS)

TÜBİTAK 1001 - Araştırma / Yürütücü

Doç.Dr. Metin ÇELİK

15.10.2014

 

15.04.2017

131.001 TL

 

Toplu Deniz Taşımacılığına Yönelik Değişik Koşullardaki Acil Durum Tahliye Sürecinin

Modellenmesi, Analizi Ve Planlanması

TÜBİTAK

3001 -

Başlangıç AR-GE

Doç. Dr. Emre

ÇEVİKCAN

(Araştırmacı: Doç. Dr. Metin ÇELİK)

15.10.2015

 

 

15.04.2017

94,500 TL

Tersaneler İçin Risk Analiz Karar Destek Sistemi

Bilim,

Sanayi Ve

Teknoloji

Bakanlığı,

Tekno girişim

Sermayesi Desteği

Programı

Doç. Dr. Selçuk

ÇEBİ

(Danışman: Doç.

Dr. Metin ÇELİK)

08.06.2015

 

07.06.2016

86,850 TL

Gemi Mekatronik Sistemleri Analiz ve

Uygulamaları

İTU-BAP,

38504- Araştırma

Doç. Dr. Cengiz DENİZ

26.02.2015

26.02.2016

 

49,790 TL

E-Maritime Medicine for seafarers, students and seamanship physicians

IAMU

Projesi

Doç.Dr. Özcan ARSLAN /Yürütücü

 

2015

2016

-

Antarktika Çevre Protokolü ve Arktik Konseyine Üyelik Çerçevesinde Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi, Buna Bağlı Denizcilik Politikalarının Geliştirilmesi ve Modellenmesi

İTÜ BAP

Y.Doç.Dr.Sevilay CAN /Yürütücü

Y.Doç.Dr.Tanzer SATIR

Sabri DURAK

Y.Doç.Dr.Burcu ÖZSOY

/Araştırmacı

1.10.2015

-

25.000 TL

Antarktik Weddell Denizi Buzu Kalınlıklarının Yersel Ölçümler ve ICESat-1 Lazer

Altimetre Uydusu ile Tespiti

İTÜ BAP

Y.Doç.Dr.Burcu ÖZSOY

Yürütücü

02.04.2015

04.03.2016

04.03.2016

14.000 TL

 

 

 

Köprüüstü Dümen Tutma Eğitim Simülatörü

 

TUBITAK-1507, 7150496

 

Doç.Dr.Serdar KUM

Yürütücü

 

2015

 

2017

 

474.237 TL

 

 

 

WECDIS Algoritma Geliştirme Çalışmaları

 

Kamu

(Aselsan-İTÜ)

 

Doç.Dr.Serdar KUM

Proje Danışmanı

 

2015

 

2016

 

 

435.000 TL

 

İzmir Körfezi Limanlar ve Suyolları Emniyet Değerlendirmesi (PAWSA Uygulaması)

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü – İTÜ Denizcilik Fakültesi

Doç.Dr.Serdar KUM

Proje Paydaşı

2015

 

2017

 

27.000 TL

 

Aliağa Bölgesi PAWSA Uygulaması

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü – İTÜ Denizcilik Fakültesi

 

Doç.Dr.Serdar KUM

Proje Paydaşı

 

2015

 

2017

 

20.000 TL

 

 

Gübretaş Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Limanı Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu

 

 

Sanayi Projesi

Y.Doç.Dr.Tanzer SATIR

Yürütücü

08.09.2016

 

07.12.2016

17.700 TL

How to Break Social Isolation of Seafarers: Investigation of Relationship Between Leisure Satisfaction-Emotional Intelligence-Life Satisfaction

 

BAP

Yüksek Lisans Destek

 

Doç.Dr.Leyla TAVACIOĞLU

 

Aralık 2015

 

2016

5.000 TL

The Usage of Communication to Contribute Safety of Navigation and Environmental Protection

 

BAP YüksekLisans

Destek

 

 

Doç.Dr.Leyla TAVACIOĞLU

 

Aralık 2016

 

-

5.000 TL

Denizcilik Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Altyapı Projesi

 

BAP Hızlı Destek

 

Doç.Dr.Leyla TAVACIOĞLU/

Yrd. Doç.Dr. Pelin BOLAT

 

Aralık 2016

 

-

50.000 TL

Gemiadamlarının Bilişsel Süreçlerinin Modellenmesi ve Denizde Çatma - Çatışma- Çarpma Önleme Üzerine Etkisi

 

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri

 

 

Doç.Dr.Leyla TAVACIOĞLU/

Yrd. Doç.Dr. Pelin BOLAT

 

 

Mayıs 2016

 

-

16.000 TL

Occupational Safety Climate Measurement for Turkish, Chinese and European Maritime Transportation and Shipbuilding Sector by Reliability and Validity Study

 

Hızlı Destek Projeleri

 

 

Doç.Dr.Leyla TAVACIOĞLU/

Yrd. Doç.Dr. Pelin BOLAT

 

Nisan 2016

 

-

19.000 TL

INTRAREGIO AB 7. Çerçeve Programı Araştırma Projesi

 

A.B Projesi

Takım Üyesi

 

Doç.Dr.Levent KIRVAL

 

19.01.2012

 

29.06.2016

Devam ediyor

 

1.750.000 €

Avrupa Birliği Hukukunda Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürünlerin Korunması) başlıklı Erasmus+ Programı Jean Monnet Modülü

 

AB

 

 

Doç.Dr.Levent KIRVAL

 

Mart 2016

 

-

 

11.510 €

Risk Assessment of Special Nuclear Materials Maritime Transportation in TurkishTerritoriesWater (TTW) for Seafarers and Handlers

 

 

Hızlı Destek Projeleri

 

Yrd. Doç. Dr. Pelin BOLAT/ Doç.Dr.Leyla TAVACIOĞLU

 

 

Nisan 2016

 

-

19.000 TL

 

Example of Scotland of Cruise Tourism Potential for the Development of Turkey

 

 

Tübitak-Doktora Sonrası

AraştırmaProjesi

 

Öğretim Görevlisi Dr. Muhsin KADIOĞLU

 

Haziran 2016

 

Tamamlandı

7.600 €