Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları 

Kalite Yönetim Sisteminin periyodik olarak gözden geçirilmesi, etkin ve sürekli olarak devam ettirilmesi, politika ve hedeflerin özgörü ve özgöreve uygun olarak güncelleştirilmesi için üst yönetimin incelenmesi ve değerlendirilmesi DF.PR.03 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedüründe tanımlandığı şekilde gerçekleştirilmektedir.

Yönetimin gözden geçirme toplantısı, yılda bir kez fakülte yönetim kurulunda yapılmaktadır. Bu toplantıda, kalite hedefleri, ölçüm kriterlerine göre değerlendirilerek gerçekleştirme oranları saptanmakta, başarısız olunan hedefler ele alınarak başarıya ulaşılması için gerekenlerin yapılması karara bağlanmaktadır. Hedef ölçümleri, Yıllık Hedef Performans Değerlendirme Formuna göre yapılmaktadır. Yönetimin gerekli gördüğü diğer konuların yanı sıra iç-dış denetim sonuçları, eğitim faaliyetleri, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetlere ilişkin veriler gündemi oluşturmaktadır. Toplantı sırasında alınan kararlar, Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantı tutanağına kalite koordinatörü tarafından kaydedilmektedir. Tutanakta, alınan kararların uygulanması için gerekli sorumlu/sorumlular ile faaliyet tanımları ve bitiş tarihleri belirtilmektedir.

Toplantıda karar verilen hususların öngörülen tarihte tamamlanıp tamamlanmadığını kalite koordinatörü takip ve kontrol etmektedir.

Alınan kararlar, düzeltici ve önleyici faaliyetlere de veri teşkil etmektedir. Gerekli iyileştirme faaliyetleri DF.PR.11 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılmaktadır.