Sorumluluk ve Faaliyetler

Kalite Koordinatörü ve Kalite Koordinatörlüğü birim sorumluları dekan tarafından atanır. Kalite sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesinden sorumludurlar. Bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulu, hizmet alanlar ve sektör ile koordinasyonu sağlarlar.

 Kalite Koordinatörü, Fakülte organizasyonu içerisinde doğrudan Dekan’ a bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.