Birim Personeli


ikandemirKalite Koordinatörü Öğr. Gör. İsmail KANDEMİR

e-posta: ikandemir@itu.edu.tr

Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Lisans Programından 2010 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İTÜ     Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalında tamamlamış, Doktora eğitimine aynı anabilim dalında devam etmektedir. 2019 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğine Öğretim görevlisi olarak atanmıştır. ISO 17025 Laboratuvar akreditasyon sertifikasına sahip İTÜ DF Gemi Teçhizatı Test Merkezinde Kalite Yönetim Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda ISO 9001 Baş denetçisi olup çok sayıda fabrika, kurum ve kuruluş denetiminde Baş Denetçi/Denetçi olarak görev almıştır. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sertifikasına sahiptir, tehlikeli madde taşıma amaçlı ambalaj üretimi yapan birçok fabrikaya üretim kontrol denetimi gerçekleştirmiştir. 2020 Yılı Ocak ayı itibari ile İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörü görevini yürütmektedir.

 

  Kakayisoglulite Koordinatörü Yardımcısı Araş.Gör Gizem YÜKSEL

  e-posta: yukselg@itu.edu.tr

 Araştırma Görevlisi Gizem KAYİŞOĞLU, İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Programından 2016 yılında fakülte birincisi olarak mezun olmuştur. 2016 yılında İTÜ Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans çalışmalarına başlamış 2019 yılında bu programdan mezun olurken lisans programı zamanında başladığı İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Çift Anadal programından da mezun olmuştur. 2019 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başlamış ve halen devam etmektedir. 2017 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandıktan sonra kurum içerisinde çeşitli idari ve akademik görevler yürütmüştür. Mesleki odalar gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış, çeşitli organizasyonların düzenleme kurulunda bulunmuştur. 2019 yılından itibaren İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İTÜ Akademik sayfa:
https://akademi.itu.edu.tr/yukselg/Gizem-Kayi%c5%9fo%c4%9flu

   


neslihan Kalite Koordinatörü Yardımcısı Araş.Gör Neslihan GÖKMEN
 e-posta: ngokmen@itu.edu.tr

 Araştırma Görevlisi Neslihan Gökmen, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Lisans Programından onur öğrencisi olarak 2013 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını tamamlayarak, aynı alanda doktora çalışmalarına başlamış olup, halen devam etmektedir. 2018 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır.  İTÜ Denizcilik Bilişsel Ergonomi Araştırma Laboratuvarı’nda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.  2019 yılından itibaren İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.


merveKalite Koordinatörü Yardımcısı Arş. Gör. Merve GÜL ÇIVGIN
 e-posta: civgin@itu.edu.tr

 Araştırma Görevlisi Merve GÜL ÇIVGIN, İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programından 2015 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında İTÜ Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans çalışmalarına başlamış ve 2020 yılında mezun olmuştur. 2020 yılında  İTÜ Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başlamış ve halen devam etmektedir. 2018 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandıktan sonra kurum içerisinde çeşitli idari ve akademik görevler yürütmüştür. Mesleki odalar gibi çeşitli sivil  toplum kuruluşlarında görev almıştır. 2020 yılından itibaren İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

seyhanKalite Koordinatörü Yardımcısı Arş. Gör. Alper SEYHAN
 e-posta: seyhana@itu.edu.tr

 Araştırma Görevlisi Alper SEYHAN, İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Programından 2012 yılında mezun olmuştur. 2012-2015 yılları arasında ticari gemilerde Uzakyol Vardiya Zabitliği yapmıştır. 2016 yılında ÖYP (Öğretim üyesi Yetiştirme Programı) bünyesinde atanarak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde göreve başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora sürecinde 2016 yılı içerisinde İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde 35. madde kapsamında göreve başlamıştır. 2017 yılında Deniz Ulaştırma Mühendisliği'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayıp 2018 yılında aynı Anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır. 2016 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandıktan sonra kurum içerisinde çeşitli idari ve akademik görevler yürütmüştür. 2020 yılından itibaren İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
  
   


Geçmiş Dönem Kalite Koordinatörleri;

  • Öğr. Gör. Taylan GÜLER (2018-2019)
  • Dr. Öğr. Üyesi Tuba KEÇECİ (2015-2018)
  • Doç. Dr. Metin ÇELİK (2012-2015)
  • Araş. Gör. Yalçın DURMUŞOĞLU (2006-2012)
  • Prof. Dr. Ahmet BAYÜLKEN (2003-2006)
  • Doç. Dr. İ. Deha ER (2000-2003)