Özgörü & ÖzgörevÖzgörü (Vizyon)

Uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip çağdaş mezunlar vermek ve denizcilik eğitiminde önderliği ve sanayi işbirliğini önemseyen güvenilir bir yükseköğrenim kurumu ve bilim merkezi olmak.

 

Özgörev (Misyon)

  • Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yenilikçi, yaratıcı ve rasyonel çalışan bir yönetim anlayışıyla;
  • Verdikleri kararları bilimsel temeller üzerine oturtan, küresel düşünebilen, lider vasıflı, çevreye duyarlı, yüksek etik değerleri olan ve sosyal ilişkileri güçlü bireyler yetiştirmek.
  • Fikirlerin açıkça ifade edilebildiği, karşılıklı saygıya dayanan profesyonel ve kişisel ilerlemeyi destekleyen, takım çalışmasının ön plana çıktığı sürdürülebilir bir eğitim ve araştırma ortamı yaratmak.
  • Dünya deniz ticaret filosunda çalışacak üst düzey gemiadamları ve denizcilik ile ilgili sektörde görev alacak kalifiye yöneticiler yetiştirmek.
  • Sektörün ve toplumun denizcilik alanındaki gereksinimlerini sürekli eğitimle karşılayan sanayi ve akademi işbirliğine önem veren bir kurum olmak.
  • Uzman olduğu denizcilik alanında ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan bir araştırma ve geliştirme merkezi olmak.