Revizyon Çalışmaları

Tanımlanan güvence politikası doğrultusunda, 2003 yılından itibaren belgelendirilerek yapılandırılan İTÜDF-KYS, ilgi mevzuatlardaki değişiklikler ve sistemin uygulamalarında elde edilen bulgular çerçevesinde sürekli olarak iyileştirilmektedir.

Kalite El Kitabında yapılan revizyonlar, Revizyon İzleme Tablosuna kayıt edilerek takip edilmektedir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmiş olması nedeni ile DF.PR.02 Kayıt Kontrol Prosedürüne elektronik belge sistemi işleyişinin eklenmesi, DF.PR.05 İç İletişim Prosedürünün güncellenmesi, Yeni öğrenci mülakat işlemlerinin kaldırılması nedeniyle DF.PR.14 Öğrenci Kayıt ve Kabul Prosedürünün güncellenmesi,  İSG Koordinatörü ile Tanıtım medya ve iletişim koordinatörlerinin görev tanımlarının eklenmesi, 2017 yılında yapılan revizyonlardan bazılarıdır.