Referans Dokümanlar

İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi (İTÜDF-KYS), aşağıda sıralanan referans mevzuatlar ile uyumluluk çerçevesinde yapılandırmıştır.

  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
  • 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  • Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği
  • İTÜ Atama Yükseltme Ölçütleri ile ilgili Senato Esasları
  • İTÜ Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği
  • STCW 78 Sözleşmesi ve Değişiklikleri,
  • Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Gemi Adamları Yönetmeliği Bağlısı Eğitim ve Sınav Yönergesi
  • Diğer Ulusal Mevzuat