İTÜ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI

TABLOSU

 

ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER

 

 

 

S. NO

 

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Ders Kaydı

ÖBİSİS üzerinden ders seçimi yapılır.

1 Hafta

2

Ders Ekle sil

ÖBİSİS üzerinden ders seçimi yapılır.

1 Hafta

3

Ders Muafiyetleri ve İntibak işlemleri

1- Dilekçe

2- Not durum belgesi

3- Ders içerikleri(Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

15 gün

4

 

 

 

Yatay Geçiş İşlemleri

1- Dilekçe

2- ÖSYM Sonuç Belgesi

3- Not Durum Belgesi

4-Ders içerikleri

5- Disiplin belgesi

6- Eğitim-Öğretim Planı

7- Öğrenci Belgesi(Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

 

Akademik Takvime göre

5

 

Çift Anadal Başvuruları

1- Dilekçe

2- Not Durum belgesi

3- LYS giriş puanı belgesi(Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

15 gün

6

 

Yandal Başvuruları

1- Dilekçe

2- Not Durum belgesi Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

15 gün

7

Öğrenci Belgesi

Fakülte öğrenci işlerine başvuru

 

8

Not Durum Belgesi(Transcript)

Fakülte öğrenci işlerine başvuru

 

9

Mazeret sınavları (Final sınavları için)

1- Form Dilekçe

2- Geçerli Mazeret Belgesi

1 hafta

10

Not itirazları

Form Dilekçe

1 hafta

 

Başka Bölümden ders alma

Gerekçesi belgeli Dilekçe

 

11

Kayıt Dondurma

1- Dilekçe

2- Geçerli Mazeret Belgesi

1 ay

12

Kayıt Sildirme

Dilekçe Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır

1 saat

13

Harçsız Pasaport Talebi

1- Dilekçe

2- Davet Yazısı

(Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

2 saat

14

 

Burs İşlemleri

Kurumlardan gelen burs kontenjanlarını belirtir yazının ilanı üzerine öğrencilerin form ile müracaatları

Kurumların önerileri doğrultusunda değişmektedir

15

 

KYK Bursları ve Kredi İşlemleri

İlgili kurumdan gelen yazı doğrultusunda Başarı durumları tespit edilir. Rektörlük Makamına sunulur.

 

15 Gün

16

 

 

Staj İşlemleri

1- Staj kabul yazısı

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Bir adet Fotoğraf

4- Staj başvuru formu

 

 

10 gün

17

 

Staj Muafiyet işlemleri

1- Dilekçe

2-Önceki Yükseköğretim Kurumundan Staj yaptığını gösterir belge

 

1 hafta

18

Tek Ders Sınavları

Form Dilekçe

 

 

Grup değiştirme

Grup değişikliği formu

1 gün

19

Yaz Okulundan Ders alma (Kendi Bölümünden)

1- Form Dilekçe

2- Banka Dekontu

2 saat

20

Yaz Okulundan Ders alma (Diğer Yükseköğretim Kurumlarından)

1- Form Dilekçe

2- Ders alacağı diğer Yükseköğretim KurumununDers İçerikleri

 

2 saat

21

Mezun olabileceğine Dair Yazı

Dilekçe (Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

1 saat

 

Yabancı Dil Hazırlıktan başarılı olma yazısı

Dilekçe (Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

1 saat

22

 

Geçici Mezuniyet Belgesi

1- İlişik kesme formu

2-Nüfus Cüzdan fotokopisi

3- Fotoğraf (Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

10 gün

23

 

Diploma

(Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

 

1 saat

24

Disiplin işleri

Disiplin soruşturması ile ilgili her türlü yazışmalar ve tebliğler

15 gün

25

ÖSYM’nin sayısal bilgi istekleri

Öğrencilerin her yıl istatistiki bilgileri hazırlanır (Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

2 ay

26

Öğrencilerle ilgili İdare Mahkemesi işlemleri

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinin istediği tüm bilgi ve belgelerin hazırlanması (Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

27

 

Harç İadesi İşlemleri

Öğrencilere gerekli duyurunun yapılarak IBAN numaralarının alınması (Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

1 hafta

28

“Bitirme Ödevi” ve benzeri derslerin kontrolü

Özellik arz eden derslerin şartları kontrol edilerek yanlış ders almalar engellenir.

 

1 hafta

29

Yaz okulu derslerinin kontrolü

Şartları kontrol edilerek yanlış ders almalar engellenir.

 

30

Erasmus/Farabi/Mevlana öğrencileri

Gelen öğrencilerin ders kayıtları yapılır. Sonuçları bildirilir.

 

 

15 gün

31

 

 

Sistem dışı notların işlenmesi

Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Erasmus, Farabi, Ders intibakı Yaz Okulu vb. derslerin manuel olarak sisteme işlenmesi (Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

 

15 gün

32

 

Seçmeli Dersler

Sisteme açık ve kapalı şekilde işlenir

Dönem değişiklikleri düzeltilir.

 

1 hafta

33

Danışman öğretim elemanları

Sisteme atanır

1 hafta

34

Öğretim elemanları

Eğitim-öğretim müfredatına göre görevlendirilmeleri

 

15 gün

35

Çift Anadal ve Yandal öğrencileri

Ders Kayıtları manuel olarak yapılır.

 

1 gün

36

 

Derslerin Bölünmesi

Öğrenci Sayısı fazla olan dersler için dersler birden fazla şubeler halinde yürütülür.

 

37

 

Mezuniyet Dereceleri

Mezuniyet Töreni için gerekli olan derecelerin belirlenerek listelenmesi

 

38

Bitirme Ödevi/Proje derslerinin Öğr. Elm. görevlendirilmesi

Dersi alan Her öğrenciye ayrı ayrı atama yapılır.

 

39

 

İngilizce Hazırlık Notları

Y.D.Y.O Müdürlüğünden gelen sonuçlar Manuel olarak sisteme işlenir. (Merkezi Öğrenci İşlerinden yapılır)

 

1 hafta

40

 

İntibak Raporları

Bölüm İntibak komisyonları tarafından intibak raporları hazırlanır.(Bölüm Başkanlıklarınca sisteme işlenir)

 

15 gün

41

Eğitim-Öğretim Planları/ Çift anadal/Yandal Eğitim-Öğretim Planları

Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır

 

15 gün

42

Ders Programları

Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır

1 hafta

43

Sınavların yapılışı şekilleri ve sayıları

Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır

1 hafta

44

Sınav programları(gözetmenlik sınıflar)

Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır

1 hafta

 

 

PERSONELE SUNULAN HİZMETLER

 

 

S.NO

 

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Ders Yükleri

Ders yükü formu

15 gün

2

Yurtiçi/Yurtdışı görevlendirmeler

1-Dilekçe

2- Davet Yazısı

15-30 gün

3

Görev Süresi uzatmaları

Anabilim Dalı Başkanlığı ve bölüm başkanlığı yazıları

1 ay önceden

4

Hizmet Belgesi

 

 

5

Öğretim Elemanlarının görevlendirilmeleri ve Ders Dağılımları

Bölüm Başkanlığınca görevlendirme yapılır. Tahakkuk için Ders dağılımı listeleri hazırlanır.

 

6

E-Mail Duyuruları

İlgili Yazı

 

7

Kadro İlan Teklifi

Yönetim Kurulu Kararı

Bölüm Başkanlığın Yazısı

Bölüm Kurulu Kararı

Kadro Talep Formu

 

2 Hafta

8

Göreve Başlama-Görevden Ayrılma

Tayin-Nakil Onayı

Yıl Boyunca

9

Personel SGK Giriş ve Çıkış İşlemleri

Göreve Başlama Tarihi

Görevden Ayrılma Tarihi

Yıl Boyunca

10

Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı ve Jürisi

Adayın Başvuru Evrakı

Adayın Özgeçmişi

Yayın Listesi

Yayınları

10 Gün

 

11

Yardımcı Doçentlik Sınavı ve Bilim Jürisi

Adayın Özgeçmişi

Yayın Listesi

Yayınları

1 Ay

12

Öğretim Üyeliğine atanma

Atanma Kriterlerinin sağlandığını belirten rapor

Kadro Talebi

Belirlenen jüri üyelerinin olumlu raporları

 

1 Ay

13

Taşınır Mal İşlemleri

 

Malzeme Talep Formu

 

1 Gün

14

Satın alma işlemleri

 

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre İstek Belgesi

Teklif mektubu gönderimi

Teklif mektuplarının değerlendirilmesi

Satın alma işlemleri

15 Gün

15

Maaş ve Haciz Belgesi İsteği

 

Kişi Beyanı

10 Dakika

16

 

 

Ek Dersler

 

Ders Yükü ve Ders Programı Bildirim Formu

Bölüm Ders Yükü ve Ders Programı

Ek ders Çizelgesi

Çeşitli Ödemeler Bordrosu, vb.

1 Ay

17

Yurt içi ve Yurt Dışı, Geçici

Görev Yollukları

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Rektörlük Görevlendirme onayı

Yolluk Bildirimi

Uçak veya Otobüs Bileti

Katılım Belgesi veya Davetiye Yazısı

1 Gün

 

18

Yurtiçi ve Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu

Personel Nakil Bildirimi

Aile Durum Beyannamesi

Yolluk Bildirimi

 

1 Gün

19

Emeklilik Talepleri

Dilekçe

1 Gün

20

Senelik İzin Talepleri

Form Dilekçe

1 saat

 

DİĞER HİZMETLER

 

1

 

Bilirkişilik hizmetleri

İlgili Kurumdan gelen Resmi Yazıya istinaden Rektörlük Makamına yazılır

 

2-3 saat

2

Döner Sermayeden yapılan hizmetler

Dilekçe veya Resmi Yazı

İşin durumuna göre değişir

3

Taşınır Mal İşlemleri

 

Malzeme Talebi

 

3 Saat

4

Satın alma işlemleri

 

İstek Belgesi

Teklif mektupları

 

20 Gün

 

"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri           : Denizcilik  Fakültesi                      İkinci Müracaat Yeri          : Denizcilik Fakültesi

İsim                                     : Hatice VATANSEVER                     İsim:                                            : Prof. Dr. Oğuz S.SÖĞÜT

Unvan                                 : Fakülte Sekreteri                            Unvan                                         : Dekan

Adres                                  : İTÜ DF. Dek.                                      Adres                                          : İTÜ. DF. Dek.

Tel                                       : (0216) 395 1908                              Tel                                               : (0216) 3951908    

Faks                                    : (0216) 3954500                                Faks                                          : (0216) 3954500                

e-Posta                              : vatanseverh@itu.edu.tr                e-Posta                                    : sogut@itu.edu.tr