Revir

revir

Fakültemiz Revirinde 1 Pratisyen Hekim ve 1 Hemşire görev yapmaktadır. 

           Dr.Levent BEDEN                               Hemşire Azize KARAKURT
Dahili:1259                                               Dahili:1260
lbeden                              akarakurt