Temel Bilimler Bölümü


                                    Deniz

Bu bölüm, fizik, kimya, matematik, tarih ve sosyal bilimler branşlarında araştırmalar yaparak denizciilik alanında gereksenim duyulan temel altyapıyı sağlamayı hedeflemektedir.

Bölüm, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği bölümlerine bu alanlarda dersler vermektedir. 

Temel Bilimler Bölümü'ne lisans öğrencisi alınmamaktadır.