VİZYON

Çevreye duyarlı, verim odaklı ve emniyetli çözümler üretebilen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, etik kurallara uyan ve denizcilik sektörünün değişik alanlarında görev alabilen uluslararası gemi makineleri işletme mühendisleri.

 

MİSYON

Araştırma odaklı öğretim elemanlarının görev aldığı, kalitesi sürekli artan sürdürülebilir bir lisans eğitimi ile denizcilik sektörünün ihtiyaçlarına cevap veren teorik ve pratik yeterliliğe sahip mühendisler yetiştirmek ve denizcilik sektörünün sorunlarına bir araştırma birimi olarak mühendislik çözümleri üretmek.

 

HEDEFLER

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünün hedefleri;

 1. Teorik ve pratik bilgisiyle efektif çözümler üretebilen,
 2. Liderlik ve etkin karar verme yetisine sahip,
 3. Çalıştığı ortama değer katan ve farklılığını hissettiren,
 4. Çeşitli ve alternatif kariyerlere hazır,
 5. Kendini sürekli geliştiren ve araştırma odaklı mühendisler yetiştirmek ve
 6. Bir Ar-Ge birimi olarak hizmet vermektir.

 

ÖĞRENCİ ÇIKTILARI

 1. Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
 2. Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.
 3. Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi.
 4. Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi.
 5. Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi.
 6. Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.
 7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.
 8. Gemi makine ve sistemlerini verimli ve güvenli çalıştırma, bakımlarını gerçekleştirme ve arızalarını saptayıp giderme becerisi.