İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜNİFORMALI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

 GENEL ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 –

Bu yönergenin amacı,  İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi lisans öğrencilerinin,  eğitim ve öğretimleri sırasında üniforma giyim zorunluluğuna ilişkin genel esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2

Bu yönerge İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi lisans öğrencilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3-

İş bu yönerge, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 14. ve 17.maddeleri,  28/02/2010 tarih ve 27507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği, 20/03/2013 tarih ve  28593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4-

Üniforma: İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin fakülte içerisinde ve staj yapacakları İTÜ-DF eğitim gemilerinde taşımakla yükümlü oldukları resmi kıyafetleri,

Alamet: Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin taşıdıkları üniformada bulunacak olan, brove, beç, apolet, sınıf, bölüm, şapka kokartı ile sakındıraktan oluşan amblem ve işaretlerdir.

 

 

Kışlık Kıyafet Dönemi: 15 Ekim ve 15 Mayıs tarihleri arasındaki dönemdir. Fakülte Yönetim Kurulu kışlık kıyafet dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirebilir. 

Yazlık Kıyafet Dönemi: 15 Mayıs ve 15 Ekim tarihleri arasındaki dönemdir. Fakülte Yönetim Kurulu yazlık kıyafet dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirebilir.

Etkinlik ve Resmi Törenler: Milli bayramlarda, mezuniyet gününde, üniversitemiz ve/veya denizcilik tarihi adına önemli günlerde yapılan resmi törenler, konferans, kongre, çalıştay gibi akademik toplantılar,   fakültemizin düzenlediği etkinlikler ile boru-trampet çalışmaları etkinliklerini kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniforma ve Alametler

Üniforma Zorunluluğu

Madde 5-  Fakültede eğitim ve öğretim,  Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği ile Denizcilik Fakültesi Lisans Yönetmeliği kapsamında üniformalı yapılır. Fakülte öğrencilerinin kıyafet ve alametlerinin ilgili yönetmeliğe ve bu esaslarda belirtilen niteliklere uygun olması zorunludur.

Üniformanın Özellikleri

Madde 6-Öğrencilerin bu esasların eklerinde belirtilen tarihleri Fakülte Yönetim Kurulunca belirtilen  kış dönemi ile yaz döneminde teorik ve uygulamalı eğitimleri sırasında ve Fakülte içi ve dışında gerçekleştirilen etkinlik ve törenlerde giyecekleri kıyafetlerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yazlık bay tören kıyafeti: : İTÜ-DF öğrencilerinin yaz kıyafet dönemi içerisinde sadece bu esaslarda belirtilen resmi tören ve etkinliklerde giymesinin zorunlu olduğu kıyafettir. Düz, beyaz alpaka kumaştan tek önlü, dik yakalı beş adet ay ve çapalı, parlak sarı düğmeli gabardin ceketle aynı kumaştan yapılmış pantolon, beyaz renkli kumaş dokuma kemer ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Ceketin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan siyah kumaştan apolet takılır. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 1’de gösterilmiştir. Apoletler, Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır.
 2. Yazlık bayan tören kıyafeti:İTÜ-DF öğrencilerinin yaz kıyafet dönemi içerisinde sadece bu esaslarda belirtilen resmi tören ve etkinliklerde giymesinin zorunlu olduğu kıyafettir. Düz, beyaz alpaka kumaştan tek önlü, dik yakalı altı adet ay ve çapalı düğmeleri ceketin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olan, parlak sarı düğmeli ceketle aynı kumaştan yapılmış etek ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Ceketin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan siyah kumaştan apolet takarlar. Apoletler Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir.
 3. Yazlık bay kısa kollu günlük kıyafet:İTÜ-DF öğrencilerinin yaz kıyafet dönemi içerisinde, bu esaslarda belirtilen resmi tören ve etkinlikler haricinde, eğitim-öğretim süresince fakülte içerisinde derslik ve diğer eğitim tesislerinin kullanılması esnasında giymesinin zorunlu olduğu kıyafettir. Beyaz renkte kısa kollu, yakası açık, sol tarafında üst kısımda olmak üzere kapaksız bir cebi bulunan gömlekle, beyaz pantolon, beyaz kumaş dokuma kemer ve ayakkabı şeklindedir. Gömleğin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan siyah kumaştan apolet takar. Apoletler Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil-1’de gösterilmiştir.
 4. Yazlık bayan kısa kollu günlük kıyafet: İTÜ-DF öğrencilerinin yaz kıyafet dönemi içerisinde, bu esaslarda belirtilen resmi tören ve etkinlikler haricinde, eğitim-öğretim süresince fakülte içerisinde derslik ve diğer eğitim tesislerinin kullanılması esnasında giymesinin zorunlu olduğu kıyafettir.  Beyaz renkte kısa kollu, yakası açık, sol üst kısımda kapaksız bir cebi bulunan, düğmeleri ön sol, ilikleri ön sağ tarafında bulunan gömlekle, beyaz pantolon, beyaz kumaş dokuma kemer ve ayakkabı şeklindedir. Gömleğin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan siyah kumaştan apolet takarlar. Apolet, Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir.
 5. Kışlık bay tören kıyafeti: İTÜ-DF Öğrencisinin kış kıyafet dönemi içerisinde sadece bu esaslarda belirtilen resmi tören ve etkinliklerde giymesinin zorunlu olduğu kıyafettir. Önünde dörder adet ay ve çapalı, iki sıra sarı düğmeli, devrik yakalı, siyah gabardin kumaştan ceketle aynı kumaştan düz paçalı pantolon, siyah renkli kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Ceketin her iki yanında kapaklı iki ve sol tarafın üst kısmında kapaksız bir cep bulunur. Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir, siyah kravat kullanılır. Ceketin her iki yakasına bec takılır. Becin şekil ve ölçüleri Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilmiştir. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 1’de gösterilmiştir.
 6. Kışlık bayan tören kıyafeti: İTÜ-DF Öğrencisinin kış kıyafet dönemi içerisinde sadece bu esaslarda belirtilen resmi tören ve etkinliklerde giymesinin zorunlu olduğu kıyafettir. Önünde dörder adet ay ve çapalı düğmeler ceketin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olacak şekilde bir sıra sarı düğmeli, devrik yakalı, siyah gabardin kumaştan ceketle aynı kumaştan yapılmış etek ve siyah ayakkabı şeklindedir. Ceketin her iki yanlarında kapaklı iki ve sol tarafın üst kısmında kapaksız bir cep bulunur. Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir, siyah kravat kullanılır. Ceketin her iki yakasına bec takılır. Becin şekil ve ölçüleri Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilmiştir. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 1’de gösterilmiştir.
 7. Kışlık bay ve bayan günlük kıyafet:İTÜ-DF öğrencilerinin kış kıyafet dönemi içerisinde, bu esaslarda belirtilen resmi tören ve etkinlikler haricinde, eğitim-öğretim süresince fakülte içerisinde derslik ve diğer eğitim tesislerinin kullanılması esnasında giymesinin zorunlu olduğu kıyafettir. Yünlü dokuma kumaştan siyah kazak, siyahkaşe kumaştan kaban, siyah pantolon, siyah kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Montun her iki tarafının üst kısmında kapaklı birer cep bulunur. Montun ve siyah kazağın omuzlarına siyah köprülü apolet takarlar. Apolet, Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır.  Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir siyahkravat kullanılır. Kaban, kapalı çift önlü, dörder adet ay ve çapalı iki sıra parlak sarı düğmeli ve arkası yırtmaçlıdır. Kabanın sağ ve sol omuzlarına, yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan siyah kumaştan apolet takar. Apolet, Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 2’de gösterilmiştir.
 8. Şapka: Beyaz kumaştan olup, Bu Yönergenin 4’üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kıyafetlerle birlikte giyilir. Şapkanın şekli erkekler için Ek-1  Şekil 1’de, bayanlar için Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir.  Şapkanın önünde  Ek-1/A ve Ek-1/B’ de  belirtilen unvanlar için siyah kumaştan siperlik olur. Siperliğin üst kısmında Ek-1/A ve Ek-1/B’ de belirtilen unvanlar için sarı sırmadan ince bir bağ ve bağın iki ucunda sarı renkte ufak birer düğme olur. Şapkanın beyaz üst kısmı ile siperliği arasına dört buçuk santimetre genişliğinde siyah yün şerit konulur. Bu şeridin üzerinde, siperliğin ön kısmında ve tam ortasına kokart takılır. Şapkanın üzerinde bulunan siperlik, bağ, yün şerit ve kokartlar Ek-1/A ve Ek-1/B’de gösterilmiştir.
 9. Bay ve bayan işbaşı kıyafeti:  Uygulamalı derslerde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından zorunluluğu belirlendiği takdirde derse kayıtlı tüm öğrencilerin giyeceği kıyafettir. Düz, haki renk alpaka kumaştan tek önlü, devrik yakalı beş adet düğmeli gömlekle, pantolon, haki renkli kumaş dokuma kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Gömleğin düğmeleri bayanlarda gömleğin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında bulunur. Gömleğin omuzlarına siyah kumaştan köprülü apolet konulur. Apolet, Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır. Gömleğin sol üst tarafında bir cebi bulunur. Bu elbiseyle haki işbaşı kepi takılır. Kepin üst kısmına Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterildiği şekilde kokart takılır.
 10. Tulum: Uygulamalı derslerde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından zorunluluğu belirlendiği takdirde derse kayıtlı tüm öğrencilerin giyeceği kıyafettir. Lacivert renkte % 100 pamuklu ve ter emici kumaştan, kolları ve paçaları çıtçıtlı, göğüs kısmında kapaklı cepleri, önden paslanmaz çelik fermuarlı şekilde olur. Tulumun sırt tarafında, orta kısımda, denizcilik Fakültesi logosu ve İTÜ Denizcilik Fakültesi yazısı yer alır. Tulumla beraber emniyetli iş ayakkabısı giyilir. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 4’de gösterilmiştir.
 11. Bay ve bayan gemi staj üniforması: İTÜ-DF eğitim gemilerinde öğrencilerin staj esnasında giymesinin zorunlu olduğu kıyafettir. Spor yakalı, önden iki cepli, kısa veya uzun kollu, tek önlü, dört küçük armalı sarı madeni düğmeli, geçme apoletli bej renkli keten veya benzeri kumaştan yapılmış gömlek, aynı kumaştan yapılmış pantolon, siyah çorap, siyah ayakkabı, siyah kemer ve siyah keten ve benzeri kumaştan yapılmış ay yıldız, simür demir ve uskur sıma işlemeli kokartlı siyah renkli kep şeklindedir. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil’3de gösterilmiştir. Apolet, Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır. Kepin üst kısmına Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterildiği şekilde kokart takılır.

Üniformanın Alametleri

Madde 7 –Bu yönergede belirtilen üniformanın amblem ve işaretleri üniformanın ayrılmaz parçası olup aşağıda belirtilmiştir.

 1. Bröve: İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin amblemi olup Ek-1-C’de gösterilmiştir. Siyah ve beyaz üniforma ile takılır.
 2. Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti: İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin öğrencileri siyah ve beyaz üniforma ile birlikte EK1/D de gösterilen Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti takarlar.
 3. Beç: Ek 1/A ve Ek 1/B de gösterilen, öğrencilerin bölümlerini açıklayan, ceketin her iki yakasına takılan işarettir.
 4. Apolet:Ek 1/A ve Ek 1/B de gösterilen, öğrencilerin sınıf ve bölümlerini gösteren işarettir.
 5. Sınıf İşareti:Ek 1/A ve Ek 1/B de gösterilen ve öğrencilerin sınıflarını belirtilen işarettir.
 6. Bölüm İşaretleri: Ek 1/A ve Ek 1/B de gösterilen ve öğrencilerin akademik bölümlerini gösteren işarettir.
 7. Şapka Kokartı: Ek 1/A ve Ek 1/B de gösterilen, öğrencilerin başlarına takacakları şapkanın üzerindeki sarı parlak sim işlemedir.
 8. Sakındırak: Ek 1/A ve Ek 1/B de gösterilen, şapka siperinin üzerinde ince sırmadan yapılmış, yanlarında iki küçük madeni düğme olan 1 cm eninde çift sarı sırma işarettir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üniformalı Giyimin Genel Esasları

Madde 8 –   Genel Kurallar

 1. Bay Öğrenciler: Bıyık ve sakal bırakılmaz. Saç tıraşının, şapka, bere veya kep giydikleri zaman dışarı taşmayacak şekilde olması gereklidir.
 2. Bayan Öğrenciler: Pastel tonlarda hafif makyaj yapılabilir. Saçlar kısa veya uzun olabilir. Uzun saçlar ceket yakası hizasını geçmeyecek şekilde toplanmalıdır. Saçlar üniforma düzenine aykırı olmamak kaydı ile boya yapılabilir. Alında, şakak ve yanaklarda bukle veya benzeri süs yapılamaz, saç düşürülmez.

Üniforma Taşınma Sırasında Uyulacak Kurallar

Madde 9-

 1. İTÜ-DF öğrencileri eğitim-öğretim sırasında iş bu yönerge kapsamında kıyafet dönemlerine uygun olarak üniforma giymek ve üniformayı üniversite öğrencisi vakarına yakışacak şekilde temiz, ütülü ve özenli kullanmak ile yükümlüdürler.
 2. İş başı kıyafetleri ve tulumlar da üniformanın esaslarına tabi olup eğitimin içeriğine göre ilgili dersin öğretim elemanın talimatları doğrultusunda giyilir.
 3. Üniformalarda öğrencilerin bölümüne ve bulunduğu sınıfa uygun olan alametlerin bulundurması zorunludur.Öğrenciler üniformalarında bu yönerge dışında belirtilen amblem, işaret, rozet vb. alametler taşıyamaz.
 4. Öğrenci üniforma taşırken,beden temizliğine (günlük traş, saç, ayakkabı temizliği..vs.) dikkat eder.
 5. Öğrenci üniformasının yanında sade, gözü yormayan evrak çantası niteliğinde siyah çanta kullanır.
 6. Öğrenciler sağlık nedenleri dışında lens takmaz, numaralı beyaz, siyah ve kahverengi camlı, madeni çerçeveli veya siyah bakalit çerçeveli olan gözlük kullanır.Gözlük çerçevesi ipi kullanılmaz.
 7. Üniformalı öğrenci kıyafetin altına dönemine uygun olan ayakkabı giyer.
 8. Öğrenciler tören kıyafeti ile birlikte Ek 1/A ve Ek 1/B maddede belirtilen şapka taşıması zorunludur. Kapalı mekânlarda şapka çıkartılır ve öğrenci yanında bulundurur.
 9. Günlük kıyafetlerde açık mekânlarda şapka taşıma zorunluluğu yoktur. Günlük kıyafetlerde açık veya kapalı mekânlarda şapkayı öğrenci yanında bulundurabilir.
 10. Üniformalı öğrenciler küpe, kolye, bilezik ve yüzük (okul yüzüğü ve evlilik yüzükleri haricinde) kullanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Oryantasyon, Denetim ve Yaptırım

 

Madde 10 –İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin mazeret durumları hariç bu yönergeye uymaları zorunlu olup bu yönergeye uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Dekan tarafından bu esasların uygulanmasını ve Fakülteye yeni başlayan 1. Sınıf öğrencilerin üniformalı giyime oryantasyonlarını sağlamak amacı ile öğrenci işlerinden sorumlu dekan yardımcısına bağlı olmak üzere öğretim elamanı görevlendirilir.  Öğrenciler mazeret durumlarında,  üniformadan sorumlu öğretim elamanından imzalı mazeret belgesi alarak derslere üniforma giymeden girebilir.

Yürürlük

Madde 11 – Bu esaslar, Üniversite Senatosu’nun 19.09.2019 tarih ve 711 sayılı toplantısı ile yürürlüğe girmiştir. Esaslarda yer almayan konularda,  Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Madde 12  – Bu Yönerge İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

 

EKLER

EK – 1 KIYAFETLER YAZLIK GENEL ve STAJ

ŞEKİL 1– YAZLIK BEYAZ BAY

yazlikbeyazbay

ŞEKİL 2 – YAZLIK BEYAZ BAYAN

 

 yazlikbeyazbayan

 

ŞEKİL 3- GEMİ STAJ ÜNİFORMASI

 gemistajbay          gemistajbayan

                         

Bay Öğrenci Gemi Staj Üniforması                          Bayan Öğrenci Gemi Staj Üniforması

 

EK – 2 KIYAFETLER KIŞLIK GENEL, İŞBAŞI ve TULUM

 

ŞEKİL 1- KIŞLIK SİYAH BAY

 

kisliksiyahbay

 

ŞEKİL 2 – KIŞLIK GÜNLÜK KIYAFET

kislikgunluk

ŞEKİL 3 – İŞBAŞI

isbasi

ŞEKİL 4 – TULUM

tulum 

 

EK 1- A

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

 duim

EK 1-B

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

gmi       

 EK 1-C

 ek 1-c

Denizcilik Fakültesi Brövesi

 

 EK 1-D

 ek 1-d