5. Ulusal Denizcilik Kongresi
 

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası(GEMİMO) ve Denizcilik Eğitim Konseyi(DEK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Denizcilik Kongresi’nin beşincisi 11 Kasım 2013 Pazartesi günü saat 08.00’dan itibaren İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir. Kongre programı

http://www.denizcilikkongresi-itudf-gemimo.org/program.htm web adresinde bulunmaktadır.

Katılımı ücretsiz olan kongre kapsamında 14 üniversiteden, değişik kamu kuruluşlarından, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden gelen 79 adet bildirinin sunumu (4 ayrı salonda paralel oturum halinde düzenlenecektir) yapılıp güncel denizcilik sorunları konuşulacaktır.

Özet program aşağıdadır.

08:00 - 09:00

Kayıt

09:00 - 10:00

Açılış Konuşmaları  (Konferans Salonu)

10:00 - 10:30

“500. Yılında Piri Reis Dünya Haritası ve Türk Denizcilik Tarihi”

10:30 - 10:45

Kahve Arası

10:45 - 12:30

Antarktika Oturumu (Konferans Salonu)

“ROTA ANTARKTİKA”

12:30 - 13:30

Yemek Molası

13:30 - 18:00

Sözlü ve poster sunumları

18:00 - 19:30

Resepsiyon