English
 
 
 
 
 
 
 

SİMÜLATOR MERKEZİ
 
 
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliği ile Türkiye'de bir ilk olarak kurulan Simülatörler Merkezi'miz, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.
  • Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü
  • Makine Dairesi Simülatörü
  • Arpa-Radar Simülatörü
  • Tanker Simülatörü
  • GMDSS Simülatörü
  • VTS Simülatörü
  • CBT (Computer Based Training) Laboratuvarı
  • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Laboratuvarı
 

 

 

Sahil Cad. Tuzla/İSTANBUL
Tel:(+90) 0216 395 45 01 Belgegeçer:(+90) 0216 395 45 00