Site Haritası   |  Takvim   |  İletişim   |  Üniversite

English
 
 
 
 
 
 
 

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
Genel Bilgiler Akademik Personel

Ata BİLGİLİ

  Ünvanı: Doç. Dr. (Bölüm Başkanı)

  İç Hat Tel: 1192
  E-posta: ata.bilgiliitu.edu.tr
 

Sabire CÖMERT

  Ünvanı: Öğr. Gör. Dr. (Bölüm Başkan Yardımcısı)

  İç Hat Tel: 1241
  E-posta: comertsitu.edu.tr
 

Yasin ARSLANOĞLU

  Ünvanı: Doç. Dr.

  İç Hat Tel:
  E-posta: arslanogluitu.edu.tr
 

Mustafa YILMAZ

  Ünvanı: Öğr. Gör.

  İç Hat Tel:
  E-posta:
 

Cem GÜZEL

  Ünvanı: Öğr. Gör.

  İç Hat Tel: 1224
  E-posta: guzelceitu.edu.tr
 

Banu TANSEL

  Ünvanı: Öğr. Gör.

  İç Hat Tel: 1279
  E-posta: ozenitu.edu.tr
 

Levent BEDEN

  Ünvanı: Dr.

  İç Hat Tel: 1259
  E-posta: drleventbedenyahoo.com
 

Hüsnü MIRIK

  Ünvanı: Uzman

  İç Hat Tel: 1194, 1195
  E-posta: mirikitu.edu.tr
 

Hakan ÇAP

  Ünvanı: Uzman

  İç Hat Tel: 1293
  E-posta: capitu.edu.tr
 

Halime Ceren GÖKTAŞ

  Ünvanı: Okutman

  İç Hat Tel:
  E-posta:
 

Okan DURU

  Ünvanı: Arş. Gör. Dr.

  İç Hat Tel: 1362
  E-posta: duruokanyahoo.com
 

Pelin YILMAZ

  Ünvanı: Arş. Gör. Dr.

  İç Hat Tel: 1322
  E-posta: yilmazpitu.edu.tr
 
 

Sahil Cad. Tuzla/İSTANBUL
Tel:(+90) 0216 395 45 01 Belgegeçer:(+90) 0216 395 45 00